Main Media

Så väljer du rätt dörr till ditt förråd!

Förråd, cykelskjul och redskapsbodar – vad du ska välja för dörr till dessa småhus beror till stor del på hur isolerat utrymmet är. Här är tipsen för rätt dörr till rätt förråd.

Vissa förråd är oisolerade och kalla, medan andra har god isolering och är nästan som små vanliga hus. Swedoor har flera olika modeller på dörrar som passar för båda dessa typer av förråd.

Kallförrådsdörrar, eller 10-gradersdörrar som de också kan kallas, är konstruerade för att användas i ouppvärmda utrymmen som förråd, cykelskjul och redskapsbodar där det normalt sett är max tio graders skillnad mellan ute och inne. Dörren har en stomme av ramträ i furu samt isolering. Utsidan är ofta av obehandlad furupanel, medan insidan är av obehandlad plywood.

Varmförrådsdörrar även kallade 18-gradersdörrar är avsedda för förråd och uthus där det finns begränsad uppvärmning, dvs. <18 grader. Swedoors varmförrådsdörrar har en yta av spårfräst björkplywood och en innerkonstruktion med en stomme som även innehåller aluminiumplåtar, vilket motverkar att dörren inte slår sig.

Har du riktigt värdefulla föremål i ditt förråd bör du fundera på att välja en av Swedoors vanliga ytterdörrar, eftersom de har en väsentiligt högre säkerhet och är CE- märkta. Ett annat tips för att öka säkerheten är att välja en förrådsdörr utan glasruta.

Swedoors kall- och varmförrådsdörrar är monterade i karm, men obehandlade för att du ska ha möjlighet att anpassa färgen efter huset. För att dörren ska vara snygg i många år framöver så måste den ytbehandlas direkt efter montering. När det gäller förrådsdörrar har Swedoor fyra modeller att välja mellan och 18-gradersdörrarna går att få med eller utan sparkplåt.

Swedoors kallförrådsdörrar kostar från cirka 2 600 kr, en varmförrådsdörr cirka 4 500 kronor och uppåt.