FAQ

Monteringsanvisningarna, vad händer om man inte följer dem strikt?

Monteringen påverkar hur lufttätt det blir mellan karm och vägg, respektive mellan karm och dörrblad. Luftläckage genom springor sänker ljudisoleringen markant, särskilt för dörrar i de högre klasserna. Även knappt synliga springor märks. Man bör avsyna tätheten efter montering, för att säkerställa såväl ljudisolering som brandskydd, t.ex. med pappersprovet (att dra ut en A4 som klämts i tillstängt dörrblad, från öppningssidan, skall gå lite trögt)

Dela det här med en vän