VILLKOR FÖR WEBBPLATSANVÄNDNING

Denna sida (tillsammans med de dokument som den hänvisar till) beskriver användningsvillkoren för hur du får använda vår webbplats www.swedoor.se som gäst. Läs dessa användningsvillkor noga innan du börjar använda webbplatsen. Genom att använda vår webbplats anger du att du godkänner dessa användningsvillkor och att du samtycker till att följa dem. Om du inte godkänner dessa användningsvillkor ska du inte använda webbplatsen.

INFORMATION OM OSS
www.swedoor.se är en webbplats som drivs av JELD-WEN Sverige AB. Vi är registrerade i Sverige under företagsnumret 556043233701 och vi har vårt registrerade säte i Åstorp. Vår huvudsakliga handelsadress är Åstorp. Vårt momsnummer är SE556043233701.

ÅTKOMST TILL VÅR WEBBPLATS
Åtkomst till vår webbplats är tillåten på temporär basis, och vi förbehåller oss rätten att dra tillbaka eller ändra tjänsten som vi tillhandahåller på vår webbplats utan meddelande (se nedan). Vi tar inte på oss något ansvar om webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig vid något tillfälle eller under någon period.

Då och då kan vi begränsa åtkomsten till vissa delar av vår webbplats, eller hela webbplatsen, för användare.

När du använder vår webbplats måste du följa bestämmelserna i vår policy för acceptabel användning.

Du ansvarar för alla arrangemang som är nödvändiga för att du ska kunna bereda dig åtkomst till vår webbplats. Du ansvarar även för att se till att alla personer som bereder sig åtkomst till vår webbplats genom din Internetanslutning känner till dessa villkor och följer dem.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Vi äger eller är licenstagare till alla immateriella rättigheter på vår webbplats och i materialet som publiceras där. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och upphovsrättfördrag världen över. Alla sådana rättigheter förbehålles.

Du får skriva ut en kopia, och ladda ned utdrag, av alla sidor på vår webbplats för personlig referens och du får göra andra personer inom din organisation uppmärksamma på material som anslås på vår webbplats. 

Du har inte rätt att modifiera papperskopiorna eller de digitala kopiorna av material som du har skrivit ut eller laddat ned på något sätt och du får inte använda, reproducera, skapa härledda verk från eller distribuera illustrationer, fotografier, bild- eller ljudsekvenser eller grafik, vare sig separat från eller tillsammans med medföljande text.

Vår status (och eventuella identifierade bidragsgivares statusar) som upphovsmännen till materialet på vår webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av materialen på vår webbplats för kommersiella syften utan att erhålla en licens för att göra så från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller hämtar någon del av vår webbplats på ett sätt som strider mot dessa användningsvillkor upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart och du måste, efter vårt val, returnera eller förstöra alla kopior av materialet som du har gjort.

ÅBEROPA ANSLAGEN INFORMATION
Kommentarer och annat material som anslås på vår webbplats är inte avsedda att fungera som råd som du ska åberopa. Vi friskriver oss därför från alla förpliktelser och allt ansvar som uppstår genom åberopande av sådant material av en besökare på vår webbplats eller av någon som kan ha informerats om webbplatsens innehåll.

VÅR WEBBPLATS ÄNDRAS REGELBUNDET
Vi har som mål att uppdatera webbplatsen regelbundet och kan när som helst ändra innehållet. Vid behov kan vi stoppa åtkomsten till vår webbplats eller stänga av den på obestämd tid. Visst material på webbplatsen kan vid vissa tillfällen vara inaktuellt och vi har ingen skyldighet att uppdatera sådant material.

VÅRT ANSVAR
Materialet som visas på webbplatsen tillhandahålls utan garantier vad gäller dess korrekthet. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag frånsäger vi, andra medlemmar i vår företagsgrupp och tredje parter som är anslutna till oss, oss uttryckligen från:

  • Alla garantier och andra villkor som på annat sätt kan anses vara underförstådda enligt lag, praxis eller sedvanerätt.
  • Allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada eller följdförluster eller följdskador som en användare ådrar sig i samband med vår webbplats eller i samband med användningen, oförmågan att använda eller som ett resultat från användningen av vår webbplats, av webbplatser som är länkade till den och material som anslås på den, inklusive, utan begränsning till ansvar för:
  • förlust av inkomst eller intäkt,
  • affärsförlust,
  • förlust av vinst eller kontrakt,
  • förlust av förväntade besparingar,
  • förlust av information,
  • förlust av goodwill,
  • bortkastad hanterings- eller kontorstid och
  • för all annan slags förlust eller skada, oavsett hur den uppstår och oavsett om den orsakades av ett kontraktsbrott eller inte, även om den var förutsägbar, förutsatt att detta villkor inte ska förhindra anspråk på förlust av eller skada på fysisk egendom eller andra anspråk för direkt ekonomisk förlust som inte utesluts av någon av de kategorier som anges ovan.


Detta påverkar inte vårt ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår på grund av vår vårdslöshet, inte heller vårt ansvar för bedräglig framställning eller oriktig framställning vad gäller ett väsentligt förhållande, inte heller något ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

INFORMATION OM DIG OCH DINA BESÖK PÅ VÅR WEBBPLATS
Vi behandlar information om dig i enlighet med vår sekretesspolicy. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan behandling och du intygar att all information som tillhandahålls av dig är korrekt.

VIRUS, HACKING OCH ANDRA ÖVERTRÄDELSER
Du får inte missbruka vår webbplats genom att med vetskap introducera virus, trojanska hästar, maskar, logiska bomber eller annat material som är farligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka bereda dig obehörig åtkomst till vår webbplats, servern på vilken vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är kopplad till vår webbplats. Du får inte attackera vår webbplats genom en denial of service-attack eller en distributed denial of service-attack.

Vi rapporterar alla brott mot denna bestämmelse till relevanta lagupprätthållande myndigheter och samarbetar med dessa myndigheter genom att röja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rätt att använda vår webbplats omedelbart.

Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som orsakas av en distributed denial of service-attack, virus eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera datorutrustningen, datorprogram, information eller annat ägt material på grund av din användning av vår webbplats eller din nedladdning av material som har publicerats på den eller på någon webbplats som den är länkad till.

LÄNKNING TILL VÅR WEBBPLATS
Du får länka till vår hemsida, förutsatt att du gör det på ett sätt som är korrekt och lagenligt och inte skadar vårt rykte eller drar fördel av det. Du får däremot inte skapa en länk på ett sätt som antyder någon slags förbund med, godkännande av eller stöd från vår sida som inte existerar.

Du får inte heller skapa en länk från en webbplats som inte ägs av dig.
Vår webbplats får inte innefattas på någon annan webbplats och du får inte heller skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än hemsidan. Vi förbehåller oss rätten att utan meddelande ta bort rätten till länkning. Webbplatsen från vilken du länkar måste till fullo följa de innehållsstandarder som anges i vår policy för acceptabel användning.

Om du vill använda något annat material på vår webbplats än det som anges ovan skickar du en förfrågan till sekonsument@jeld-wen.biz. Vi kan oavsett anledning upphäva rätten att länka till vår webbplats.

LÄNKAR FRÅN VÅR WEBBPLATS
När vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje parter tillhandahålls dessa länkar endast i informationssyfte. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och påtar oss inget ansvar för dem eller för eventuell förlust eller skada som kan uppstå från din användning av dem. 

JURISDIKTION OCH TILLÄMPLIG LAG
Domstolarna i Sverige har icke-exklusiv jurisdiktion över alla anspråk som uppstår från, eller i samband med, ett besök på vår webbplats. 
Dessa användningsvillkor och alla tvister eller anspråk som uppstår ur eller som har samband med dem eller deras processer och processprocedurer (inklusive icke-kontraktuella tvister eller anspråk) ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag.

VARIATIONER
Vi kan revidera dessa användningsvillkor när som helst genom att ändra denna sida. Du förväntas kontrollera denna sida då och då för att hålla dig underrättad om eventuella ändringar som vi gör, eftersom de är bindande för dig. Vissa av bestämmelserna i dessa användningsvillkor kan även ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras någon annanstans på vår webbplats.

DINA FUNDERINGAR
Om du har funderingar kring material som visas på vår webbplats kan du kontakta sekonsument@jeld-wen.biz.

Tack för att du besöker vår webbplats.

Vi använder cookies för bästa möjliga kundupplevelse. Genom att fortsätta accepterar du användningen av cookies.