För att kontrollera om du har en dörr i gammal eller ny standard, använder du Swedoor-mallen. Den får du gratis hos din byggfackhandlare.

Så här gör du:

1. Lägg linjalen i falsen på karmen.
 

  • Är falsen lika bred som linjalen?
  • Är gångjärnet placerat på samma plats som på linjalen, och är c/c måttet mellan det övre och det undre gångjärnet 1520 mm?
  • Kontrollera också att hålet i slutblecket börjar vid 1032 mm från karmfalsens överkant.
  • Kontrollera även karmfalsbredden som skall vara 630-, 730- eller 830 mm.
  • Då kan du göra dörrbyte utan karmbyte med alla dörrar i Swedoors sortiment.

 
2. Mät och anteckna bredden på dörren.
 
Skriv upp om den är höger- eller vänsterhängd. Kontrollera att dörrens höjd är 2015 mm och att dörrtjockleken är 40 mm. Din byggmaterialaffär hjälper dig med resten.