Reklamation

Privatpersoner

Om du mot förmodan skulle få problem med din dörr som beror på fabrikationsfel, skall du göra en reklamationsanmälan. Eftersom din återförsäljare är den som köpt dörren av oss, måste vi ha återförsäljarens uppgifter för att kunna spåra produkten till rätt order. Kontakta den återförsäljare, där du köpt din dörr så gör de en anmälan direkt i vårt system. Vi vill göra dig uppmärksam på att det tyvärr inte är möjligt att reklamera vanliga innerdörrar pga. fuktskador som uppkommit i badrum eller mellan rum där det råder stora temperaturskillnader.

Återförsäljare

Vi gillar nöjda kunder och vårt serviceteam lägger stor vikt vid att du ska få god service.

Vår målsättning är att besiktiga eventuella reklamationer inom 15 arbetsdagar.

Serviceteamet består av våra fem servicetekniker och fyra interna servicemedarbetare.
Alla medarbetare är välutbildade och har stor erfarenhet och kunskap om våra produkter.
Därför kan vi erbjuda en kompetent kundservice.

Vi arbetar konstant med att optimera och utveckla vår serviceavdelning så att vi alltid lever upp till marknadens förväntningar.

Swedoors serviceteam står redo att serva dig och dina kunder.

Här anmäler du din reklamation i vårt nya förbättrade reklamationssystem >>


Tänk på…

• att kontrollera godset vid mottagande

• att notera alla synliga skador på fraktsedeln redan vid mottagande

• att kontrollera att varan överensstämmer med ditt ordererkännande

• att inte montera felaktig eller skadad produkt innan överenskommelse med JELD-WEN gjorts

• att alltid följa monteringsanvisningarna

• att ta bild på skadan/felet innan du anmäler det

 

Leveransmottagning
Kontrollera godset noga så att inga fraktskador förekommer och att leveransen innehåller angivet antal kolli.
 
För reklamation gäller:
• Synliga fraktskador skall noteras på fraktsedeln före påskrift.
• Saknas gods vid leveransmottagningen skall detta noteras på fraktsedeln före påskrift.
• Alla transportskador skall rapporteras till Swedoor som går vidare mot transportör.
• Dold skada som kan härledas till transportskada ska anmälas till Swedoor senast 7 dagar efter godsmottagande.
 
Lagring
Karmarna måste lagras på plats som är torr och väl ventilerad, fuktfri, skyddad från nederbörd och mot kyla, bygg- och markfukt. Dörrarna skall förvaras stående eller liggande på väl avvägda underlägg med minst 10 cm fritt utrymme till golv.
 
Tillse att de fabriksmonterade beslagen inte skadas eller skadar intillstående/-liggande dörrar. Beslag etc. som levereras separat skall förvaras inomhus. Byggfukten skall väsentligen torkas ut innan dörrarna monteras för att förhindra att fuktskador uppstår.
För formförändringar och andra skador orsakade av fukt ansvaras ej. Se till att interna transporter inte kan skada produkterna eller dess emballage så att målningsskador uppstår.
 
Övrigt
Observera att vissa typer av tejper kan skada målade och fanerade ytor.

På den här webbplatsen används cookies för att förbättra användarupplevelsen. Om du godkänner användningen av cookies, Om du inte godkänner användningen av cookies kan du sluta använda vår webbplats eller ta bort och blockera våra cookies. Se våra Regler för cookies här. Om du inaktiverar cookies kan det hända att webbplatsen inte fungerar korrekt och att du inte kan besöka vissa sidor.