Monteringsanvisningar

Montaget är ett viktigt moment, det påverkar hur hela dörrlösningen kommer att upplevas. Därför är det viktigt att den enskilda produktens monteringsanvisning följs (se länkar nedan) och för att underlätta förståelsen har vi även tagit fram illustrerande filmer för utvalda produkter.  

Olika dörrar har olika egenskaper och monteras på olika sätt. Det finns dock några saker som är generella och viktiga att tänka på:

Se monteringsanvisningar för innerdörrar >>

Se monteringsanvisningar för ytterdörrar >>

Se monteringsanvisningar för massivdörrar >>

Se monteringsanvisningar för lås och dörrhandtag >>

Se montagefilm för Flex+Karm >>

Se montagefilmer för inbyggda skjutdörrar >>


Generella tips
Att karmen monteras korrekt är en avgörande faktor för det slutliga resultatet. En felaktigt monterad karm kan medföra att efterjustering av dörren försvåras, att dörrbladet ser skevt ut och inte sluter tätt, eller att dörrbladet tar i när det skall stängas.


1.
Karmhylsor bör användas vid montage av karmen. Med hjälp av dessa hylsor, kan karmen spännas upp och fixeras i rätt läge innan den slutligen skruvas fast.
Montagebøsning
2. Karmen skall vara "i lod" i alla tre dimensioner och vi rekommenderar att ett så långt vattenpass som möjligt används för bästa resultat. Karm i lod
3. Innan karmen skruvas fast bör även kryssmätning göras, vilket innebär att de två diagonalmåtten skall vara exakt lika. Krydsmål

På den här webbplatsen används cookies för att förbättra användarupplevelsen. Om du godkänner användningen av cookies, Om du inte godkänner användningen av cookies kan du sluta använda vår webbplats eller ta bort och blockera våra cookies. Se våra Regler för cookies här. Om du inaktiverar cookies kan det hända att webbplatsen inte fungerar korrekt och att du inte kan besöka vissa sidor.