Lägenhetsdörrar för alla behov!

På Swedoor har vi lång erfarenhet av lägenhetsdörrar för både in- och utvändigt bruk. Dörrarna erbjuds med många olika funktionaliteter, i olika material och med ett stort utbud av smarta tillbehör. När man i branschen talar om lägenhetsdörrar eller trapphusdörrar skiljer man på tamburdörrar, säkerhetsdörrar och loftgångsdörrar.


Tamburdörrar
En tamburdörr är en entrédörr avsedd för invändiga trapphus med krav på inbrottsskydd, brand- och ljudreduktion.
Läs mer om tamburdörrar här!

Säkerhetsdörrar
En säkerhetsdörr är i grunden en tamburdörrar men med högre krav på inbrottssäkerhet.
Läs mer om säkerhetsdörrar här!

Loftgångsdörrar
Till kategorin lägenhetsdörrar hör även loftgångsdörrar/svalgångsdörrar. Loftgångsdörrar är en typ av ytterdörrar som används till lägenheter med ytterdörrar ut mot det fria.
Läs mer om loftgångsdörrar här!
 

 


För ytterligare information
På den här webbplatsen används cookies för att förbättra användarupplevelsen. Om du godkänner användningen av cookies, Om du inte godkänner användningen av cookies kan du sluta använda vår webbplats eller ta bort och blockera våra cookies. Se våra Regler för cookies här. Om du inaktiverar cookies kan det hända att webbplatsen inte fungerar korrekt och att du inte kan besöka vissa sidor.