Kvalitetsikoner

Med våra illustrerade ikoner kan du snabbt se vilken kvalitet och vilka funktionella egenskaper våra dörrar har. Ikonerna hjälper dig att finna vad du söker.

Alla Swedoors dörrar håller god kvalitet, men självklart finns det skillnader. Eftersom mycket handlar om materialval, konstruktionslösningar och uppbyggnad, kan det vara svårt att se skillnaderna vid en första anblick. 

För att hjälpa dig har vi skapat en serie illustrativa ikoner, som upplyser om dörrarnas egenskaper. När du tittar igenom vårt sortiment av dörrar upptäcker du att varje produkt är knuten till en eller flera ikoner. På så sätt kan du snabbt bilda dig en uppfattning om produktens kvalitet och egenskaper och det blir lätt för dig att jämföra våra olika produkter. 

 

ddk.jpg Kvalitet
Dörrar som är DDK-märkta är framställda av material som undergår en noggrann kvalitetskontroll genom hela produktionsförloppet.
ljud.jpg Ljud
Dörrens speciella konstruktion hjälper till att dämpa störande ljudgenomträngning.
garanti_5ar.jpg
5 års garanti
Dörrarna har 5 års fabriksgaranti.
garanti_10ar.jpg
10 års garanti
Utöver traditionella garantier ger vi hela 10 års garanti på dörrens formstabilitet.
garanti_15ar.jpg
15 års garanti
Utöver traditionella garantier ger vi hela 15 års garanti på dörrens formstabilitet.
uvarde.jpg
U-värde
Dessa dörrar har hög isoleringsförmåga som överträffar gällande krav och byggregler.
ce.jpg
CE-märkning
Dörrar med denna ikon uppfyller europeiska krav för CE-märkning.
inbrott.jpg
Inbrottssäkerhet
Dessa dörrar är utrustade med förstärkningar som försvårar inbrottsförsök.
lagenergi.jpg
Lågenergi
Produkter med denna ikon har specialbyggts för att klara extra höga energikrav som krävs i exempelvis passivhus och plussenergihus.
Rc3
Säkerhetsklass RC3
Godkänd inbrotts/säkerhetsklass RC3 enligt EU-normer.

 

Formstabilitetsgarantin handlar om hur väl dörrens form motstår påfrestningar från väder och vind. Trä är ett naturligt och levande material som rör sig! Eftersom ett dörrblad bara har två infästningspunkter (i gångjärnen) som fixerar materialet krävs det mycket av konstruktionen för att klara påfrestningarna i vårt nordiska klimat. Swedoors formstabilitetsgaranti innebär att dörrbladet inte får slå sig mer än 4mm över tid. Avvikelsen mäts genom att placera en rätskiva på dörrens konkava sida och mäta buktningen.

På den här webbplatsen används cookies för att förbättra användarupplevelsen. Om du godkänner användningen av cookies, Om du inte godkänner användningen av cookies kan du sluta använda vår webbplats eller ta bort och blockera våra cookies. Se våra Regler för cookies här. Om du inaktiverar cookies kan det hända att webbplatsen inte fungerar korrekt och att du inte kan besöka vissa sidor.