Lägenhetsdörrar

Loftgångsdörrar Cifro


Swedoor har lång erfarenhet av lägenhetsdörrar för både in- och utvändigt bruk. Dörrarna erbjuds med många olika funktioner, i olika material och med ett gediget sortiment av smarta tillbehör. När man i branschen talar om lägenhetsdörrar skiljer man på tamburdörrar, säkerhetsdörrar och loftgångsdörrar.

  • Tamburdörrar är dörrar avsedda för invändiga trapphus där kraven i första hand handlar om inbrott samt brand- och ljudreduktion.

  • Säkerhetsdörrar är som namnet antyder en tamburdörr, som förutom krav på brand och ljud, även har högre krav på inbrottssäkerhet än tamburdörrar.

  • Loftgångsdörrar är till skillnad från de övriga, avsedda att användas utomhus där de förutom eventuella brand-, ljud- och inbrottshämmande egenskaper även måste motstå hårda klimatpåfrestningar som regn, vind, sol, snö, värme och kyla etc.

Minikarm

Vi erbjuder många smarta lösningar och en av dem är vår Minikarm. Denna lösning har fått stor framgång eftersom den både sparar mycket tid och pengar vid renovering av t.ex. lägenheter. En bekräftelse på detta är den fina utmärkelse produkten fått av SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostäder).


För teknisk dokumentation se

Mått & Fakta >>
På den här webbplatsen används cookies för att förbättra användarupplevelsen. Om du godkänner användningen av cookies, Om du inte godkänner användningen av cookies kan du sluta använda vår webbplats eller ta bort och blockera våra cookies. Se våra Regler för cookies här. Om du inaktiverar cookies kan det hända att webbplatsen inte fungerar korrekt och att du inte kan besöka vissa sidor.