Main Media

Guide till massivdörrar

Brand Design Ljud Säkerhet

Swedoors sortiment innehåller allt från oklassade massivdörrar till olika brand- och ljudklassade dörrar. Vi har entrédörrar, säkerhetsdörrar och klimatanpassade dörrar för miljöer där extra krav ställs på hållbarhet och i kombination med brandklassning och ljudreducering.

Klassade trädörrar

Dörrarna blir anpassade till projektets önskemål och behov och alternativen är nästan oändliga. Du kan välja allt från design, klassning, valfri NCS S-färg, laminat och fanér, med eller utan glasöppning. Om du vill kombinera med klassade glaspartier är detta också tillgängligt.

För skyltning krävs att tillhörande karm och tröskel beställs samtidigt som dörrbladet. Dörrarna levereras med låskista, slutbleck och gångjärn, eventuell kantregel och på några modeller bakkantsäkring, säkerhetsslutbleck, extralås, brevinkast, dörrkik och ringklocka enligt fabrikens standard eller efter dina önskemål.

Målade och laminatbeklädda massivdörrar

Dessa dörrar används normalt i offentliga miljöer som kontor, skolor, hotell och sjukhus men även som entrédörrar till bostadslägenheter eller som innerdörrar mellan exempelvis bostad och garage.

Dörrarna erbjuds både som oklassade massivdörrar och som massivdörrar med olika klassningskrav. Här är det ofta inbrottssäkerhet, ljudreduktion och/eller brandhämmande egenskaper som står i fokus. De vanligast förekommande modellerna har vi lagerlagda för snabb leverans men de kan givetvis specialbeställas i oändliga variationer. Nedan visas exempel på en glasvariant och olika målade dörrar (alla glasalternativ visas längre ner på sidan).

Fanerade massivdörrar

Våra fanerade massivdörrar används i miljöer som kontor, skolor, hotell och sjukhus men även som lägenhetsdörrar m.m. För oss är inte design och säkerhet varandras motsatser. Därför kan du givetvis även få dessa dörrar med olika säkerhetsklassningar som inbrott, ljud och brand. Dörrarna erbjuds i många vackra fanerade ytor som visas nedan.

Klassningar massivdörrar

Invändig dörr för offentliga miljöer där man ställer krav på slitstyrka och tålighet. Används t ex. till toaletter, förråd och kontorsrum.

 • Brandklass EI30 och E300

Invändig dörr för offentliga miljöer där man ställer krav på slitstyrka och tålighet samt brandegenskaper. Används t ex. till teknikrum och övriga rum med brandkrav. Dörren kan utföras med röktäthet Sa (kall rök) enligt EN 13501-2. Kontakta orderkontoret vid önskemål om röktäthet Sm (varm rök).

 • Brandklass EI30 och E30 Klass R’w 25dB

Invändig dörr för offentliga miljöer där man ställer krav på slitstyrka och tålighet samt brand- och ljudegenskaper. Används t ex. till kontor och mötesrum med krav på ljudreduktion och eventuellt med brandkrav. Dörren kan utföras med röktäthet Sa (kall rök) enligt EN 13501-2. Kontakta orderkontoret vid önskemål om röktäthet Sm (varm rök).

 • Brandklass EI30 och E30 Klass R’w 30dB

Invändig dörr för offentliga miljöer där man ställer krav på slitstyrka och tålighet samt brand- och ljudegenskaper. Används t ex. till kontor och mötesrum med krav på ljudreduktion och eventuellt med brandkrav. Dörren kan utföras med röktäthet Sa (kall rök) enligt EN 13501-2. Kontakta orderkontoret vid önskemål om röktäthet Sm (varm rök).

 • Brandklass EI30 Klass R’w 35dB, 40 mm tjock

Invändig dörr för offentliga miljöer där man ställer krav på slitstyrka och tålighet samt brand- och ljudegenskaper. Används t ex. till kontor och mötesrum samt rum i skolor och förskolor med krav på ljudreduktion och eventuellt med brandkrav. Dörren kan utföras med röktäthet Sa (kall rök) enligt EN 13501-2. Kontakta orderkontoret vid önskemål om röktäthet Sm (varm rök).

 • Brandklass EI30 Klass R’w 35dB, 60 mm tjock

Invändig dörr för offentliga miljöer där man ställer krav på slitstyrka och tålighet samt brand- och ljudegenskaper. Används t ex. till entredörr i äldreboende eller kontor med krav på ljudreduktion och eventuellt med brandkrav. Dörren kan utföras med röktäthet Sa (kall rök) eller Sm (varm rök) enligt EN 13501-2.

 • Brandklass EI30 Klass R’w 40dB

Invändig dörr för offentliga miljöer där man ställer krav på slitstyrka och tålighet samt brand- och ljudegenskaper. Används t ex. till konferensrum samt rum i skolor och förskolor med krav på hög ljudreduktion och eventuellt med brandkrav. Dörren kan utföras med röktäthet Sa (kall rök) eller Sm (varm rök) enligt EN 13501-2.

 • Brandklass EI60 och E60

Invändig dörr för offentliga miljöer där man ställer krav på slitstyrka och tålighet samt brandegenskaper. Används t.ex. till arkivrum, dörr till trapphus med mera med höga brandkrav. Dörren kan utföras med röktäthet Sa (kall rök) eller Sm (varm rök) enligt EN 13501-2.

 • Brandklass EI60 Klass R’w 35dB

Invändig dörr för offentliga miljöer där man ställer krav på slitstyrka och tålighet samt brand- och ljudegenskaper. Används t.ex. till arkivrum, dörr till trapphus med mera med ljudreduktion och höga brandkrav.  Dörren kan utföras med röktäthet Sa (kall rök) eller Sm (varm rök) enligt EN 13501-2.

 • Brandklass EI60 Klass R’w 40dB

Invändig dörr för offentliga miljöer där man ställer krav på slitstyrka och tålighet samt höga ljudegenskaper. Används t ex. till konferensrum, studios, produktionslokaler mm där extra höga krav på ljudreduktion föreligger. Dörren kan utföras i brandklass EI30 eller EI60 och den kan utföras med röktäthet Sa (kall rök) eller Sm (varm rök) enligt EN 13501-2.

 • Klimatdörrar Brandklass EI30 Klass R’w 35dB

Dörr där man har oliksidigt klimat på ut- och insidan om dörren, men där dörren sitter inomhus. Används t ex. mellan lägenhet och förråd/garage, kallt förråd mm. Dörren kan utföras med röktäthet Sa (kall rök) eller Sm (varm rök) enligt EN 13501-2.

 • Klämfria dörrar: Oklassad, Klass R’w 25dB, R’w 30dB, R’w 35dB

Klämfria dörrar till invändigt bruk i offentliga miljöer där man också ställer krav på slitstyrka och tålighet. Används t ex. till förskolor daghem och utrymmen där barn vistas. R’w 25dB och R’w 30 dB kan kombineras med brandklass E30 eller EI30.

 • Klämfria dörrar: Brandklass EI30 och E30

Klämfria dörrar till invändigt bruk i offentliga miljöer där man också ställer krav på slitstyrka och tålighet samt brandegenskaper. Används t ex. till förskolor daghem och utrymmen där barn vistas. Dörren kan utföras med röktäthet Sa (kall rök) enligt EN 13501-2. Kontakta orderkontoret vid önskemål om röktäthet Sm (varm rök).

Mönsterlagt fanér

De massiva fanerdörrarna kan levereras i olika mönsterlagda varianter som visas nedan.

 

Massivdörrar med spår- och spegelfräsningar

Spår- och spegelfrästa dörrar levereras fabriksmålade, alternativt obehandlade eller grundlackade för målning på byggplatsen. Vid fabriksmålat utförande har spår- och spegelfräsningar samma kulör som dörrbladsytan. Spårfräsning kan även erbjudas på fanerad yta. Se detaljer på spår- och spegelfrästa dörrar i Mått och Fakta.

Dekorpålimning till massivdörrar

Det finns tre olika varianter av dekorpålimning, som i sin tur har olika mönster:

 • Dekorpålimning utan profil: Dekorpålimmade dörrar kan fås målade eller fanérade. (Panelen ökar dörrtjockleken med 12 mm.)
 • Dekorpålimning med profil: Dekorpålimmade dörrar kan fås målade eller fanérade. (Panelen ökar dörrtjockleken med 12 mm.)
 • Dekorpålimning med profil och fyllning Dekorpålimmade dörrar kan fås målade eller fanérade. (Panelen ökar dörrtjockleken med 12 mm.)

Detaljer om dekorpålimning och profiler finns i Mått och Fakta. Observera att det finns begränsningar när det gäller dekorpålimningar och brandkrav.

Massivdörrar med glasöppning

Det finns ett antal olika glasöppningar för våra massivdörrar. Det finns olika alternativ beroende på klassificering och bredd på dörren. Du kan läsa mer om glasöppningsmått och möjligheter i Mått och Fakta. Glastyp följer klassning på dörren.

Kantlister till massivdörrar

Alla massivadörrar i trä levereras med kantlister på fyra sidor. Kantlister bidrar till enkel rengöring och förhindrar att fukt tränger in i dörrbladets nedre kant. Se detaljer för kantlister för olika dörrtyper i Mått och Fakta. Det finns tre typer av kantlister:

 • Plastkantlist - som matchar laminatet på dörrbladet
 • Softkantlist i trä
 • Alukantlister (våtrumsdörrar)

Träkarmar till massivdörrar

Karmar till massivdörrar finns som oklassade eller med brand- och ljudkrav. Träkarmar finns i ett antal olika karmdjup och detaljerna finns här. Karmarna kan utföras med röktäthet Sa (kall rök) eller S200 (varm rök) enligt EN 13501-2. 

 • Träkarm: Målad, klarlackad, laserad eller obehandlad.
 • Fanerad karm: Björk, bok, ek (teknisk), furu, mahogny eller ask.

Stålkarmar till trädörrar, oklassad eller med brand- och ljudkrav

Stålkarm för massivadörrar i trä är ofta en bra lösning där karmen utsätts för hård användning. Stålkarmarna levereras galvaniserade (för målning på plats), pulverlackerade i standardvitt (NCS S 0502-Y) eller önskad färg och i rostfritt stål.

Karmarna levereras i flera olika karmdjup. Se detaljer om stålkarmar för trädörrar i Mått og Fakta. Stålkarmar finns också i svetsade versioner i följande varianter: Rundnackad väggomslutande, rundnackad för smygmontage, standardprofil väggomslutande, standardprofil för smygmontage och standardprofil med påkörningsskydd för smygmontage.

Minikarmar till massivdörrar, tamburdörrar och säkerhetsdörrar

Minikarm för utbyte av massidörr, tamburdörr och säkerhetsdörrar, som innebär att man kan behålla den gamla karmen, och endast förse den med denna minikarm. På detta sätt kan man utföra dörrbytet mycket snabbt och spara reparationsarbete på dörrsmygen och i trapphuset. Anpassas till befintliga karmar. 

Trösklar till massivdörrar

Tröskellösningar finns för oklassificerade dörrar och för dörrar med olika kombinationer av brand- och ljudkrav.

Massivdörrar kan också installeras utan tröskel om du vill uppnå tillgänglighet för funktionshindrade eller om du har samma golvbeläggning på båda sidor om dörren. Tröskeltyper:

 • Tröskelplatta
 • Fasad hårdträtröskel
 • Fasad hårdträtröskelmed tätningslist i falsen
 • Fasad tröskelplatta med släplist
 • Ihålig gummitröskel med släplist
 • Massiv gummitröskel med släplist
 • Tröskel med ventilation
 • Mekanisk tröskel i olika utförande

Se alla detaljer och mål om trösklar i Mått och Fakta