Main Media

EI60 och ljudklassning

Detta är dörrar som kan användas i till exempel konferansrum eller andra rum i skolor där det finns krav till hög ljudreduktion samt brandklassning. Brandklassning EI60 kan kombineras med ljudklassning R`w 35, 40 eller Rw 47 dB.

Våra branddörrar i klassen EI60 är testade i förhållande till de strängaste kraven och är konstruerade för att stå emot brand i upp till 60 minuter. Dessa dörrar levereras också typgodkända i ljudklass från 35 till 40 dB, men vi erbjuder även en unik dörr som ger ljudreduktion på hela 47 dB.

Läs mer om dörrarna i Mått & Fakta.