Main Media

Dörrar med blyinlägg

Invändig dörr där man ställer krav på skydd mot röntgenstrålning. 

Dörrar med blyinlägg används t ex. till tandläkarmottagning, röntgenavdelningar på sjukhus mm. 

Se mer om dörrar med blyinlägg i Mått och Fakta