Brand- och ljuddörrar

När det finns behov av, eller krav för brand- och ljudklassade dörrar

Brand- och ljuddörrar

I många byggnader ställs särskilda krav på dörrens kvalitet och funktionalitet. Då kan en specialdörr vara lösningen. Hos Swedoor har vi mångårig erfarenhet inom produktion av specialdörrar som till exempel ska dämpa ljud eller skydda mot brand om olyckan skulle vara framme.