Byggvarubedömningen

Byggvarubedömningen bedömer och tillhandahåller information om miljöbedömda byggvaror och arbetar för att påverka produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.

Byggvarubedömningens miljöbedömning görs utifrån kriterier som utvärderar ingående ämnens egenskaper och produktens livscykelpåverkan (miljöpåverkan vid tillverkning, användning och vid bortskaffande som avfall). Varan kan få bedömningen ”Rekommenderas”, ”Accepteras” eller ”Undviks”.

Byggvarubedömningen samarbetar med BASTA och har samma kriterier för ingående ämnen som BASTA har. I byggvarubedömningen visas kriterier för om produkten har blivit bedömd som rekommenderad när det gäller ingående ämnen, vilket motsvarar att produkten kan registreras i BASTA.

Swedoors alla standarddörrar som säljs på den svenska marknaden är bedömda av byggvarubedömningen och har fått bedömningen ”Rekommenderas”.


På den här webbplatsen används cookies för att förbättra användarupplevelsen. Om du godkänner användningen av cookies, Om du inte godkänner användningen av cookies kan du sluta använda vår webbplats eller ta bort och blockera våra cookies. Se våra Regler för cookies här. Om du inaktiverar cookies kan det hända att webbplatsen inte fungerar korrekt och att du inte kan besöka vissa sidor.