Miljö & hållbarhet

ATT GÖRA DET RÄTTA - VÅR GRUNDPRINCIP OCH VÅR POLICY

Swedoor strävar efter att vara branschledande inom miljövänliga metoder och produkter. Vi har åtagit oss att verka för en hållbar framtid oavsett om det handlar om global miljöpåverkan eller våra interna verksamhetsförhållanden. Detta påverkar alla delar av vår organisation och styr bland annat våra arbetsmetoder för effektivare energiutnyttjande, utsläpp i luft och vatten och inomhusluftens kvalitet.

Utåt visar vi vårt miljöengagemang genom att utveckla mer miljövänliga produkter. För att åstadkomma detta har vi antagit principer för återvunna material och förnyelsebar energi, och hämtar i allt större utsträckning material från hållbara källor. Samtliga anställda i Swedoor ska verka för att vi följer gällande miljölagar och regler för människors hälsa och välmående. Var och en uppmuntras också att hela tiden hitta nya, mer miljövänliga lösningar. För att ta vårt ansvar som företag, strävar vi alltid efter att följa de principer vi satt upp - med våra produkter såväl som i vårt sätt att agera.

Vår policy för trämaterial bygger på hållbarhet och förnybarhet och vi är oerhört stolta över att ha erhållit FSC:s (Forest Stewardship Council™) multisite-spårbarhetscertifikat. FSC arbetar för att stödja ansvarsfullt bruk av skog.

  FSC Logo SE

På den här webbplatsen används cookies för att förbättra användarupplevelsen. Om du godkänner användningen av cookies, Om du inte godkänner användningen av cookies kan du sluta använda vår webbplats eller ta bort och blockera våra cookies. Se våra Regler för cookies här. Om du inaktiverar cookies kan det hända att webbplatsen inte fungerar korrekt och att du inte kan besöka vissa sidor.