Main Media

FSC & PEFC - för hållbart skogsbruk

Swedoor önskar att vara branchledande när det gäller miljömässigt  ansvarsfulla lösningar  och produkter.  Vi har åtagit oss att arbeta med hållbara affärsmetoder  och miljöarbete.  Detta påverkar  alla delar i  vår organisation  och styr exempelvis våra arbetsmetoder  när det gäller  energianvändning  och utsläpp i luft och vatten.

Externt återspeglas dessa åtaganden i utvecklingen av mer miljövänliga produkter.  För att åstadkomma detta  har vi antagit  riktlinjer  för återvunna material och förnyelsebar energi, och vi hämtar i allt större utsträckning vårt material från  hållbara källor.

Samtliga våra anställda  ska verka för att  vi uppfyller  eller överträffar  gällande miljölagar och regler för människors hälsa och välmående.  Var och en uppmuntras också att  identifiera möjligheter till  miljövänliga lösningar. Som företag strävar vi efter att varje dag följa de principer  vi satt upp  - både  i våra produkter  och i våra  handlingar.

Vi har en  policy för  upphandling av  hållbart virke,  och vi är  mycket stolta över att  ha erhållit  *FSC® och **PEFC™ multisite chain of custody-certificering på alla våra europeiska marknader.

Alla Swedoors dörrar uppfyller EU:s nya timmerförordning som trädde i kraft i mars 2013 och som syftar till att förhindra handel med olagligt avverkad skog.

       

 *Forest Stewardship Council®
**Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes

Dela det här med en vän