Main Media

Varför det är viktigt för JELD-WEN att arbeta med hållbarhet

Som en del av vårt engagemang för hållbar tillverkning är vi glada över att fira JELD-WEN:s tioårsjubileum som FSC® multi-site certifierade i Europa. För att uppmärksamma denna milstolpe lanserar vi ett trädplanteringsinitiativ där alla anställda i Europa kommer att få möjlighet att plantera och odla sitt eget träd och visa sitt engagemang för en mer hållbar värld.

Vårt europeiska evenemang "Plant & Grow" lanserades i samband med FSC Friday som hölls den 24 september 2021.FSC Friday är ett globalt årligt evenemang som anordnas av Forest Stewardship Council, vars syfte är att öka medvetenheten om ansvarsfull skogsförvaltning.

«Hållbarhet är inte nytt för vårt företag – vi har bevarat och bidragit till hälsosammare miljöer och samhällen sedan vårt företags grundande för mer än 60 år sedan. Nu jobbar vi för att kunna göra ännu mer.» - Gary Michel, ordförande och VD

Vi är ett företag med både ett globalt och lokalt fotavtryck som visar att vi bryr oss om våra medmänniskor, kunder och de samhällen vi är en del av. Därför är vår miljöpåverkan viktig för oss.

JELD-WEN har erbjudit FSC-produkter på den Europeiska marknaden i mer än 20 år. Idag har vi en paneuropeisk FSC Chain of Custody Multi-site-certifiering som täcker JELD-WEN:s verksamhet i Europa från alla regioner – Frankrike, Storbritannien, Centraleuropa och Nordeuropa. 

Vad är FSC?

FSC står för "Forest Stewardship Council®”. Det är en internationell ideell organisation som arbetar för att främja ansvarsfullt skogsbruk. FSC certifierar skogar över hela världen för att säkerställa att de uppfyller de högsta miljömässiga och sociala standarderna. 

FSC driver ett globalt skogscertifieringssystem med två nyckelkomponenter:

  • Skogsförvaltning – Ger bevis på att certifierat material i en certifierad produkt härstammar från certifierade skogar.
  • Chain of Custody (spårbarhet) – CoC spårar det certifierade materialet genom hela produktionsprocessen – från skogen till konsumenten, inklusive bearbetning, förädling, tillverkning och distribution.  

FSC-systemet gör att företag och konsumenter kan identifiera, köpa och använda trä, papper och andra skogsprodukter tillverkade av material från välskötta skogar och/eller återvunnet material.

JELD-WEN:s FSC-licenskod: FSC®C106039