Main Media

Stilsäkra pardörren gör comeback

Med de så aktuella pardörrarna öppnar vi upp våra hem, skapar mer ytor och ger samtidigt ljuset möjlig- het att flöda från rum till rum. Från Swedoor finns massiva pardörrar i olika stilar, i vackra träslag eller målade, där valfriheten nära nog är obegränsad.

Vackra pardörrar som leder vidare från rum till rum är ett oslagbart sätt att få ett hem att kännas större än vad det i själva verket är. Pardörrar som står öppna ger samtidigt gott om plats att förflytta sig igenom och gör att övriga rum i hemmet känns mer tillgängliga.

Förr i tiden hade man ofta pardörrar mellan sällskaps- rum som låg i fil just för att skapa rymd och ge hemmet en sofistikerad känsla. På 60- och 70-talet var det också vanligt med pardörrar till vardagsrummet som var ”finrum” och som öppnades upp när gäster kom på besök. Nu är pardörrarna tillbaka, lätta att placera i alla tänkbara arkitek- turstilar.

Swedoor, som har ett stort utbud av pardörrar, visar hur smart, snyggt och enkelt det är att ”öppna väggar” och ”binda samman” rum utan att för den skull bygga om. Helt enkelt ett kreativt sätt att utnyttja ytorna och få dem att kän- nas generösare. Genom att sätta in pardörrar mellan två rum får du extra ljus och dessutom blir ventilationen bättre, eftersom luften tillåts cirkulera genom hemmet på ett helt annat sätt än med en enkeldörröppning.

Glas är definitivt ett högaktuellt material i inredningssam- manhang och vi ser både hela väggar och pardörrar i glas. Swedoor har även ett brett sortiment av massiva pardörrar  i olika vackra träslag och i en bred palett av kulörer. Detta hänger tydligt ihop med dagens starka känsla för hög kvalitet; när man väljer innerdörrar vill man att de ska vara vackra, både att titta på och ur ett hållbarhetsperspektiv.

Swedoors sortiment av massiva innerdörrar finns i flera modeller, såväl minimalistiska och moderna som klassiska spegeldörrar.
Pardörr Compact SP12+SP12 kombinerad med dörrkarmen +Karm, från ca 10 800 kr.