Main Media

Ny psykiatridörr ger access trots blockering

Swedoors nya psykiatridörr är specialdesignad med en ”dörr-i-dörr”-lösning som gör det möjligt att öppna och komma in även om dörren är blockerad. Detta är en lösning som avsevärt ökar säkerheten och därmed tryggheten för såväl patienter som personal.

Vårdsektorns efterfrågan på en dörr som säkrar både personalens och patienternas dagliga säkerhet och trivsel  på exempelvis vårdhem, sjukhus, institutioner och psykiatriavdelningar var utgångspunkten när dörrproducenten Swedoor utvecklade en ny så kallad psykiatridörr, även kallad  anti-barrikaddörr.

På avstånd ser dörren helt vanlig ut. På nära håll ser man att innanmätet är en integrerad dörr som kan öppnas i motsatt riktning. Uppstår det en situation där personalen inte kommer in i rummet, exempelvis för att en möbel eller patient blockerar dörren, någon eller något har fallit framför eller en patient helt enkelt håller fast handtaget så kan ”dörren  i dörren” öppnas med hjälp av separat  nyckel. Dörrlösningen ger därmed personalen en snabb och många gånger livsviktig  access till  rummet och patienten.

Det finns även exempel på situationer där patienter exempelvis har tvingat personalen in i rummet och utövat våld. I en sådan situation är dörrlösningen en viktig resurs för personalens säkerhet då kolleger snabbt kan komma in. På samma sätt kan personalen undsätta en patient som till exempel har trillat på toaletten och är i akut behov av hjälp. Dörrlösningen är därför även högst relevant att installera på handikapptoaletter  och vårdhem.

Anti-barrikaddörren  har  specialdesignade gångjärn (anti-ligature) utan skarpa kanter så att patienterna inte kan skada sig själva eller hänga saker på gångjärnen. Det är även möjligt att beställa dörren med Vistamatic observationsfönster, en glaslösning med lameller som vid behov enkelt kan öppnas upp för att kunna se vad som händer på andra  sidan dörren.

Anti-barrikaddörren erbjuds brandklassad EI30 och med ljudklass R’w 30dB (laboratorietest Rw 36dB) och kan kombineras med både trä- och stålkarm.