Main Media

Ytterdörrar från Swedoor JW – nu som BIM-objekt!

Med hjälp av BIM skapar man en digital modell av en byggnad eller ett byggelement och får på så vis fram ett eftertraktat arbetsverktyg för arkitekter och andra inom byggbranschen. Högaktuella är Swedoor JW som nu lanserar en serie ytterdörrar som BIM-objekt.

Swedoor JW introducerar ytterdörrserien Character som BIM-objekt. Att erbjuda sina produkter som ”smarta” BIM- objekt är en del av Swedoor JW:s långsiktiga strategi för att förbättra sin service till arkitekter och kunder inom byggbranschen.

– Vi ser BIM som helt rätt i tiden och efterfrågan på dessa objekt är enorm. Hur distribution och framtida uppdateringar  garanteras har varit avgörande  för  oss och här kan företaget BIMobject® erbjuda en mycket väl genomtänkt helhetslösning. Det säger Carl-Henrik Nyström som ansvarar för Swedoor JW:s externa kommunikation i Skandinavien.

Med hjälp av byggnadsinformationsmodellering (BIM) skapar man en digital modell av en byggnad eller ett bygg- element där all information samlas och uppdateras på ett enda ställe genom byggnadens hela livscykel. Den tredi- mensionella modellen visualiserar sedan design, funktionalitet och ser slutligen över kostnadskalkylen.

Genom att arbeta i en BIM-modell kan arkitekter, ingenjörer och byggkonstruktörer se hur tilltänkta lösningar kommer att fungera i verkligheten. Att kunna simulera dessa resultat gör det möjligt att undvika fel som annars skulle upptäckts först på byggarbetsplatsen. Att ta rätt beslut så tidigt som möjligt i processen säkrar även ett kostnadsef- fektivt byggande.

Ytterdörrserien Character som BIM-objekt återspeglar tydligt dess design. Variationer och funktioner såsom exem- pelvis färger, material, storlekar, val av glas och husnummer i glasöppningar är alla integrerade i objekten.
Här hittar du Character som Bim-objekt: swedoor.se/bim.

Presskontakt

Peter Sejling

Sales and Marketing director Northern Europe | psejling@jeldwen.com

Tags

BIM BIM BIM

Gillade du vad du läste?

Dela det här med en vän