Main Media

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning för produkter och tjänster. På senare år har vi sett en tydlig ökning i byggandet av Svanenmärkta hus. Därför har vi valt att lägga upp ett stort antal av våra produkter i Svanens husportal.

Svanen är ett av Sveriges mest välkända varumärken, och sannolikt den miljömärkning som flest svenskar känner till. (I en undersökning 2010 svarade 98 % av de tillfrågade att de kände igen varumärket.) Initiativet till Svanen togs av Nordiska Ministerrådet 1989, och är alltså en gemensam officiell miljömärkning för Norden. I Sverige drivs Svanen av Miljömärkning Sverige som ägs av Sveriges Standardiseringsförbund och staten.

Svanens övergripande syfte är att bidra till en hållbar konsumtion. Man jobbar med stegvis skärpta krav (vart 4:e år) för att på så vis hela tiden vara med och driva utvecklingen framåt mot ett mer hållbart samhälle.

Svanen styrs av en gemensam nordisk nämnd som fattar beslut gällande produktgrupper och kriterier. Innan den nordiska nämnden beslutar behandlas frågorna i en nationell nämnd. I Sverige består miljömärkningsnämnden av representanter från Naturvårdsverket, Svensk Dagligvaruhandel, Svenskt Näringsliv, Kemikalieinspektionen, Miljöförbundet Jordens Vänner, Konsumentverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Energimyndigheten och Sveriges Konsumenter. Samma nämnd behandlar också frågor gällande EU-Ecolable (EU-blomman) som är EU:s motsvarighet till Svanen. Även den drivs här i Sverige av Miljömärkning Sverige.

Svanenmärkta byggnader

Utöver en stor mängd produkter och tjänster är det även möjligt att Svanenmärka byggnader. För att ett hus ska bli Svanenmärkt ställs höga krav på de material som används. Syftet med det är att säkerställa en sund boendemiljö och minskad miljöpåverkan.

Från Svanens hemsida angående kraven på Svanenmärkta hus:

”Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/byggvaror och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.”

Idag är det främst bostäder som Svanenmärks, men det är även möjligt att Svanenmärkta förskolor, skolor, och trygghets- och äldreboenden om de klassas som bostäder.

Alla produkter som byggs in i ett Svanenmärkt hus måste vara registrerade i Svanens husportal, men det finns inga krav på att de måsta vara bedömda någon annanstans. Det är viktigt att skilja på Svanenmärkta produkter och de produkter som är registrerade i Svanens husportal. De produkter som endast finns i husportalen är godkända för användning i Svanenmärkta byggnader, men är alltså inte nödvändigtvis Svanenmärkta.

När det gäller Swedoor så finns ett stort antal av våra produkter upplagda i Svanens husportal. Det innebär att det är enkelt att föreskriva våra produkter i Svanenprojekt. Har man svårt att hitta rätt produkt i portalen går det alltid bra att kontakta oss.

Vilka av våra produkter som är godkända för användning i Svanenmärkta byggnader går även att se här.

“Svanen ställer krav på energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter/byggvaror och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön. Dessutom ställer Svanen krav på kvalitetsstyrning i byggprocessen och på överlämnandet av byggnaden till de boende och förvaltning/drift.”