Main Media

RC3-klassad entrédörr i stål

Brand Ljud Säkerhet

Att välja en invändig lägenhetsentrédörr i stål är många gånger det förnuftiga valet. Med vår nya RC3-klassade ståldörr blir det dessutom både säkert och snyggt.

Vår ståldörr är robust och tålig. Den står emot slitage och klarar de brand-, ljud- och inbrottskrav som är vanligt förekommande vid ny- och ombyggnation av lägenheter. Det som gör den lite speciell är dess rena uttryck. Till skillnad från de flesta ståldörrar på marknaden idag är vår lägenhetsentrédörr i stål ofalsad. Det betyder att den ligger i liv med karmen på utsidan, vilket ger dörren en vacker, modern identitet.

Ytbehandling ståldörrar

Våra ståldörrar är i sitt standardutförande pulverklackade. En ytbehandling som ger ett mycket hårt och hållbart resultat. På stålprodukter använder vi främst RAL-kulörer, med undantag av NCS S-0502-Y och NCS S 0500-N som är standardkulörer. Vi har ett mycket stort antal valbara kulörer, men kan oftast erbjuda även andra kulörer vid förfrågan. Innan du föreskriver en annan kulör är det en god idé att kontakta oss först för pris och tillgänglighet.

Klassningar lägenhetsentrédörrar i stål

Invändiga lägenhetsentrédörrar har oftast tre olika klassningar i kombination.

  • Brandklassning EI230-C.
  • Röktäthetsklass S200 (varm rök) går också att välja till. Beteckningarna för brandklassade ståldörrar kan kännas lite krångliga. Du kan läsa mer om dem i faktarutan längst ner i inlägget.
  • Dörrarna går att få ljudklassade i Rw 38 dB och Rw 43 dB (motsvarande R’w 35 dB och R’w 40 dB). 
  • Slutligen har vi inbrottsklassningen. Den regleras, precis som för inbrotsskyddande trädörrar, i den europeiska standarden EN 1627. Ståldörrarna är klassade RC3, vilket brukar anses vara den klass där man börjar kalla en dörr för säkerhetsdörr.

Karmar, lås och tillbehör

Det finns tre olika karmprofiler att välja mellan. Foderbildande på öppnings- eller anslagssidan, och foderbildande på båda sidor. Du kan föreskriva samma lås som till våra invändiga lägenhetsentrédörrar i trä. Det vill säga, standard är enpunktslåset 510, och som tillval finns 510 som trepunktslås, och 2500 som en- och trepunktslås.

Tillbehören som går att välja till är också de samma som till trädörrarna. Mekanisk ringklocka, dörrkik, nyckeltub, postinlägg och sparkplåt. En utanpåliggande dörrstängare går också att välja till.

Brandtekniska klasser för ståldörrar

I BBR 2011:6 avsnitt 5:2311 står det att branddörrar generellt kan utföras enligt principen:

"Dörrar med krav på brandmotstånd EI XX kan utformas i lägst klass EI2 15/EW XX ..."

Anledningen är att det kan vara svårt att klara kravet på isolering (I) under en längre tid med ståldörrar då de leder värme på ett annat sätt än trädörrar. Därför har Boverket infört möjligheten att använda kombinationen EI215/EW XX för ståldörrar. Vår nya RC3-klassade ståldörr finns för närvarande i brandklass EI230-C.

C anger att dörren är självstängande.

S200 är den högre klassen av röktäthet, även kallad varmrök. (Sm är den tidigare benämningen på S200. De två är identiska.) Sa är den lägre klassen av röktäthet, även kallad kallrök. Vid val av S200 uppfyller dörren per automatik även Sa.