Main Media

Klarar era massivdörrar de krav som ställs i BBR på öppningskraft och stängningstryck?

Öppningskraft och stängningstryck är något som är viktigt att tänka på i förhållande till tillgänglighet.

I BBR finns kraven att den vertikala kraften för trycken bör understiga 70N och kraften för att trycka upp en dörr ska understiga 150N. Brandskyddsföreningen däremot tycker att dessa gränser är alldeles för högt satta och rekommenderar max 25N. Vi har testat de olika dörrmodellerna i vårt massivdörrssortiment, och samtliga hamnar under den gräns som Brandskyddsföreningen rekommenderar med goda marginaler, med 10-15N för stängningstryck och 19N i öppningskraft. 

Där man behöver tänka sig för dock är när dörren ska förses med dörrstängare. En dörrstängare gör att det krävs betydligt större öppningskraft. Exakt hur stor skillnad det blir beror på vilken dörrstängare som används, hur den ställs in och dörrens tyngd. Därför går det inte att ge någon generell rekommendation, men man ska ha i åtanke att det kan behövas öppningsautomatik till dörrar med dörrstängare när det finns krav på god tillgänglighet.