Main Media

Cirkulära Dörrar - Tävlingen är avslutad!

Design Eco

Cirkulära Dörrar – en tävling vars syfte grundade sig i tanken om cirkularitet, och vars resultat vida översteg våra förväntningar. Ett projekt som för oss var ett sätt att börja skrapa på ytan av den potential vi tror att dörrar kan ha i slutet av sin livscykel.

För även om vi tror att det på sikt går att hitta lösningar för återtillverkning* av dörrar med olika krav på klassningar är vi inte där idag. Och tills vi kommer dit är det fortsatt viktigt att hitta andra användningsområden för dörrar som förlorat sin plats.

*Med återtillverkning menar vi att dörrarna fräschas upp för att kunna säljas vidare som just dörrar.

Deltog i tävlingen gjorde studenter på programmet Produktutveckling med Möbeldesign tillhörande Jönköping University, men förlagt till Träcentrum i Nässjö. Studenterna försågs med 50 år gamla dörrar som tidigare suttit i Bromma Sjukhus, och en liten mängd spillmaterial från vår fabrik i Forserum, Småland.

Dörrarna

Tillverkare, då för 50 år sedan, var Boxholms Dörr. Och när dörrarna öppnades upp visade det sig att de var tillverkade av vad som måste antas vara spillmaterial eller återbrukat material. Ett antagande som kommer av att dörrarna istället för en homogen stomskiva var tillverkade av ribbmaterial i olika längder och dimensioner. En del av det till och med impregnerat. Boxholms Aktiebolag ägde också ett sågverk, och kanske var det spillmaterial därifrån som fick bli fyllningsmaterial till dessa dörrar. En spännande tanke!

En rolig detalj i sammanhanget är också att Boxholms Dörr senare köptes upp av Swedoor.

Samarbete

Ett projekt som det här är inget som kan genomföras utan samarbetspartners. I det här fallet oerhört engagerade sådana med ett stort intresse för hållbarhet och cirkularitet. Vectura Fastigheter som äger Bromma sjukhus. Skanska som står för renoveringsarbetet och Kaminsky arkitektur som har fungerat som återbrukskonsulter i renoveringen av sjukhuset. Och inte minst personal och studenter på Jönköping University som har ställt upp med stor entusiasm.

Tävlingen

Innan de började fick studenterna veta att en vinnare skulle utses, vilken skulle erhålla ett pris på 20 000 kr. Utöver vinnaren skulle också två hedersomnämnanden göras, vilka skulle tilldelas 5 000 kr vardera.

Grundpremissen för tävlingen var att de skulle använda materialet i dörrarna och spillmaterialet från fabriken. Om man av någon anledning valde att tillföra nytt material till sin produkt skulle det vara tydligt motiverat i dokumentationen.

De bedömningskriterier som juryn utgick ifrån var följande:

  • Hur materialet återanvänts med så lite nytt material adderat som möjligt.
  • Produktens marknadsmöjligheter
  • Produktens innovationshöjd
  • Hur designprocessen är dokumenterad

Den jury som utsåg vinnare och hedersomnämnanden bestod av Marilyn Lindh, arkitektrådgivare på Swedoor, Victor Strandgren, ansvarig för programmet Produktutveckling med Möbeldesign på Jönköping University, och Jenny Nyström, arkitekt och certifierad passivhusexpert på Kaminsky Arkitektur.

Vinnare

Till vinnare utsågs Johanna Andrén med sin bänk för offentlig miljö. Motiveringen lyder:

”För en väldesignad produkt som lever upp till tävlingens samtliga kriterier samtidigt som studenten går flera steg längre i det cirkulära och hållbara tänket med planer för förpackning, transport och hur produkten enkelt ska kunna redesignas än en gång efter ett långt liv som bänk.

Produkten tar tillvara på så mycket som möjligt av dörren och är förhållandevis enkel att tillverka med ganska liten insats i form av tid och energi. Nytt material tillförs, men är tydligt motiverat ur ett hållbarhetsperspektiv och gör att produkten efter 50 år som dörr kan leva vidare i många år till.

Med den här produkten presenterar studenten ett koncept som har potential att kunna användas i många återbruksprojekt framöver då det går att applicera på flera olika dörrtyper.

Sammanfattningsvis en produkt med ett tydligt kommersiellt värde som visar på potentialen i redesign och upcycling. Ett perfekt exempel på god hållbar design i all sin enkelhet.”

Utöver vinnaren gjordes, som tidigare nämnts, två hedersomnämnanden till tävlingsbidrag som inte nådde riktigt hela vägen men som båda hade en eller flera aspekter värda att uppmärksammas.

Den första är en förvaringsmöbel designad av Riina Sandell och Felicia Mowitz med motiveringen:

”För en genomarbetad produkt med fina proportioner som tydligt visar att produkter av återbrukat material kan få en finish som ger ett nytillverkat intryck.”

Det andra hedersomnämnandet går till Darko Pranic och hans brädspel, med motiveringen:

”För en produkt som bygger på tanken om det mänskliga mötet med målsättningen att föra tillbaka den nya produkten till den miljö dörren ursprungligen kommer ifrån. En produkt som använder dörren på ett effektivt sätt och med enkla medel går att tillverka i större skala.”  

Tävlingen Cirkulära Dörrar har gett oss mycket ny kunskap och inspiration kring dörrar och cirkularitet. Arbetet fortsätter nu med en förhoppning om att komma längre och hitta nya vägar.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till våra samarbetspartners, och alla studenter som deltog i tävlingen. Tack!